เว็บครง

มลพิษทางอากาศของเดลี: ระยะที่ 4 ของแผนปฏิบัติการด้านมลพิษที่ดำเนินการในเมือง นี่คือสิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่ไม่อนุญาต

มลพิษทางอากาศของเดลี: ระยะที่ 4 ของแผนปฏิบัติการด้านมลพิษที่ดำเนินการในเมือง นี่คือสิ่งที่อนุญาตและสิ่งที่ไม่อนุญาต

ในวันศุกร์ (4 พฤศจิกายน) คุณภาพอากาศแย่ลงไปอีกในเมืองหลวงแห่งชาติ – เดลี โดยมีสถานีตรวจสอบเกือบทั้งหมดในเมืองรายงานดัชนีคุณภาพอากาศในหมวด ‘รุนแรง’ จากข้อมูลของ SAFAR หน่วยงานพยากรณ์ภายใต้กระทรวงธรณีศาสตร์แห่งสหภาพ (Union Ministry of Earth...

Continue reading...